Na celém území CHKO Železné hory není možné volně tábořit ani rozdělávat oheň. Jaké formy předchozího souhlasu od nás potřebujete, naleznete podrobně zde.