Neměli bychom zapomínat, že za existenci památných stromů vděčíme především našim předkům, kteří chovali tyto velikány v úctě. Jejich zvýšenou ochranou nyní navazujeme na jejich odkaz.

Společně s vlastníky pečujeme o památné a významné stromy. Odborné zásahy prováděné u dřevin mají za cíl prodloužení života a zlepšení zdravotního stavu.

 

Mezi nejvýznamnější památné stromy v CHKO Železné hory patří

 

Klokočovská lípa

Její stáří je odhadováno na 1000 let, obvod kmene je 891 cm. Dle historických pramenů roste na tomto místě už od dob, kdy byl kraj pokrytý hustým a nebezpečným hvozdem, místy i s bažinami. Lípa stála na počátku cesty přes pralesní mokřiska jako směrník a ukazovala bezpečnou cestu pro jezdce i poutníky. Dnes roste na návsi obce Klokočov obklopena lidmi.

 

Žižkův dub

I když je nazýván Žižkovým dubem, samotný vojevůdce Žižka zde pravděpodobně nikdy nebyl, jeho název se váže spíše k jeho neporazitelnosti. Stáří dubu je odhadováno na 750 let, obvod kmene je 923 cm. Dub roste u staré hradní cesty a bývala u něj jedna ze vstupních bran do vnějšího opevnění hradu Lichnice. V jeho blízkosti byl postaven hostinec a v minulosti bývalo přímo pod jeho korunou letní posezení pro hosty v altánku.

 

Lípa na Lipce

Patří k nejstarším lipám na Chrudimsku, její stáří je odhadováno na 800 let. Mohutný kmen má obvod 904 cm. Lípa roste v polovině cesty mezi hrobkou pánů Kustošů ze Zubří a Lipky a jejich zámkem -původní gotickou tvrzí ze 13. století. Díky iniciativě místních lidí lípa získala v roce 2016 první místo v anketě o nejkrásnější strom ČR. V mezinárodní anketě Evropský strom roku 2017 pak získala třetí místo.

 

Jilm na Přemilově

S obvodem kmene 452 cm a odhadem stáří 220 let se jedná o jeden z nejmohutnějších jilmů v Železných horách. Nádherná pravidelná koruna jilmu vynikne nejlépe v předjarním období. Dříve, než se strom olistí, se na větvích vytvářejí plody – nažky s blanitým nazelenalým křídlem. Množství plodů je někdy tak veliké, že z větší vzdálenosti může budit zdání, že strom je již olistěn. Většina starých jilmů v Čechách odumřela v 70. letech minulého století v důsledku napadení houbovým onemocněním, grafiózou. Zdejší jilm však odolal a do dnešních dnů přispívá k podmanivé kráse krajiny Přemilova a okolí.