null V Železných horách se daří navracet do krajiny po léta spoutanou vodu

AOPK ČR, Správa CHKO Železné hory

V Železných horách se daří navracet do krajiny po léta spoutanou vodu

31. 3. 2023

Odstraňují se tu stará meliorační díla a revitalizují vodní toky.

Více než 40 odborníků na vodní ekosystémy z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí se 23. března během terénního výjezdu přesvědčilo, jak zásadní pro návrat vody do krajiny je odstraňování starých melioračních děl a revitalizace vodních toků.

Seznámili se s revitalizací bývalé střelnice lidových milicí u Kochánovic v evropsky významné lokalitě Kochánovické rybníky a tůně a s revitalizací pramenné části přítoku Dlouhého potoka v  přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Maršálka, kde se právě pracuje na zrušení odvodňovací funkce systematické meliorační drenáže. 

Součástí obou projektů jsou kromě rušení meliorací na plochách několika hektarů (kompletní vykopání hlavníků v celé trase a zhutnění rýh po nich a bodové přerušení bočních drénů jílovým těsněním) další speciální opatření - budování tůní, líhnišť, zimovišť, plošné strhávání drnu, tvorba protierozní meze či  návštěvnické infrastruktury.

Obě akce jsou podpořeny z Operačního programu Životní prostředí a nacházejí se na pozemcích ve vlastnictví státu s příslušností k hospodaření AOPK ČR.

Třetí navštívenou lokalitou byla zdařilá revitalizace Debrného potoka u Nasavrk. Tento projekt byl dokončen již v roce 2019 taktéž s podporou Operačního programu Žívotní prostředí. Investorem byly Lesy ČR s. p.

Odstraňování meliorací v EVL Kochánovické rybníky a tůně. Foto: Zuzana Růžičková

Odstraňování meliorací v EVL Kochánovické rybníky a tůně. Foto: Zuzana Růžičková

Revitalizace toku Podhůra v EVL Kochánovické rybníky a tůně. Foto Zuzana Růžičková

Revitalizace toku Podhůra v EVL Kochánovické rybníky a tůně. Foto: Zuzana Růžičková

Přednáška k rušení meliorací. Foto: Zuzana Růžičková

Přednáška k rušení meliorací. Foto: Zuzana Růžičková

Odstraňování meliorací v PR a EVL  Maršálka. Foto Zuzana Růžičková

Odstraňování meliorací v PR a EVL Maršálka. Foto: Zuzana Růžičková

Revitalizace území v PR a EVL Maršálka. Foto Zuzana Růžičková

Revitalizace území v PR a EVL Maršálka. Foto: Zuzana Růžičková

Revitalizace Debrného potoka čtyři roky po realizaci. Foto: Zuzana Růžičková

Revitalizace Debrného potoka čtyři roky po realizaci. Foto: Zuzana Růžičková