null V přírodní památce Kaštanka bylo napilno

AOPK ČR, Správa CHKO Železné hory

V přírodní památce Kaštanka bylo napilno

29. 6. 2022

V pátek 24. 6. arboristé provedli stabilizaci jednoho z nejstarších stromů v Kaštance, zvaného Knížák.

V sadu kaštanovníků setých v Nasavrkách se poslední dny čile pracuje. V pátek 24. 6. arboristé provedli stabilizaci jednoho z nejstarších stromů v Kaštance, zvaného Knížák. Knížák zde byl vysazen původními majiteli, knížecím rodem Auerspergů, asi v roce 1776, kdy byl sad zakládán. Úctyhodný věk stromu se začal projevovat na jeho zdravotním stavu. Na základě posouzení dvou nezávislých arboristů byl nezbytný radikální zásah v koruně pro zabezpečení stability a další existence stromu. Došlo k sesazení dvou hlavních kosterních větví a k instalaci nové ocelové statické vazby. Větší části odřezaných větví byly ponechány v blízkosti stromu a poskytnou útočiště pro hmyz. V plánu je ještě oplotit strom nízkým dřevěným plotem, který ochrání strom před nadměrným sešlapem v kořenovém prostoru.

Stromy v Kaštance také dlouhodobě bojují s inkoustovou chorobou kaštanovníku. Onemocnění působí houba, která přes kořeny napadá stromy a může dojít až k jejich odumření. V tomto boji stromům společně s městem Nasavrky pomáháme každoročním postřikem biologickými fungicidy. Právě v tomto týdnu byl proveden letos již druhý postřik.

Arboristické ošetření Knížáku financovalo město Nasavrky z vlastních zdrojů. Ošetření fungicidy je hrazeno prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR z dotačního programu MŽP.

Autor fotografií: Aleš Kopecký

Postřik biologickými fungicidy v sadu kaštanovníků setých v Nasavrkách.
Sesazení dvou kosterních větví.
Detail ocelové statické vazby.
Sesazení dvou kosterních větví a stabilizace  ocelovou statickou vazbou.
Aplikace biologického hungicidu  postřikem.