null Spolupráce AOPK ČR s chotěbořským gymnáziem pomáhá přírodě i ekologickému vzdělávání studentů

AOPK ČR, Regionální pracoviště Vysočina

Spolupráce AOPK ČR s chotěbořským gymnáziem pomáhá přírodě i ekologickému vzdělávání studentů

27. 2. 2024

AOPK ČR dlouhodobě spolupracuje s gymnáziem Chotěboř v rámci ekologické výchovy a osvěty. Například při každoroční exkurzi a přednášce mohou studenti získávat informace o ochraně přírody v rámci přípravy na studentské soutěže, jako jsou například Ekologická olympiáda nebo Biologická olympiáda. Studenti se podílejí v některých lokalitách na jejich managementu, například při vytváření tůní pro podporu populací obojživelníků nebo likvidaci náletových dřevin pro udržení bezlesí.

Někteří studenti se dobrovolně mohou zapojit do celostátní soutěže odborných prací studentů českých středních škol pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Studenti přihlašují své práce (v technických oborech se jedná často o výrobky, v ostatních oborech o písemné práce řešící určitý problém) nejprve do školního kola. Nejlepší práce ze školního kola postupují do kola okresního, dále do kola krajského a nakonec na celostátní přehlídku.

V  letošním roce dvě studentky gymnázia dokončily v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ) práci o zajímavé dřevině Kaštanovníku setém. Častý výskyt této původem středomořské dřeviny je v Železných horách regionální zvláštností díky výsadbám realizovaným v 18. století knížecím rodem Auerspergů.

Jedním z výstupů práce studentek je i tato mapa. Kromě základních informací o kaštanovníku obsahuje i mapový zákres vybraných stromů v CHKO Železné hory.

Jarní exkurze v EVL Kochánovické rybníky a tůně.

Jarní exkurze v EVL Kochánovické rybníky a tůně (foto: Eva Jirsová)

Ukázka prezentace o kaštanovníku setém.

Ukázka prezentace o kaštanovníku setém

Snímek z webu k SOČ o kaštanovníku setém.