null Exkurze vřesovištěm a pralesem Železných hor

AOPK ČR, Správa CHKO Železné hory

Exkurze vřesovištěm a pralesem Železných hor

3. 10. 2022

Společná exkurze organizovaná ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi

V rámci 30. výročí CHKO Železné hory ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi se dne 1. 10. 2022 uskutečnila exkurze do přírodních rezervací Zubří a Polom.

Autobus z Chrudimi zamířil nejprve do Slatiňan na výstavu hub, kterou každoročně pořádá město Slatiňany ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Železné hory. Letošní úroda hub se promítla do kvality výstavy, 409 druhů hub mluví za vše.

Po zhlédnutí výstavy autobus zamířil do přírodní rezervace Zubří. Vycházka  vřesovištěm a okolo vybudovaných tůní, zaujala návštěvníky nejenom poutavým vyprávěním  o životě hmyzu a obojživelníků, ale i informacemi o různorodosti hospodaření závislém na biotopu  jednotlivých částí rezervace.

Poslední zastávkou byla přírodní rezervace Polom s prastarými buky a jedlemi. Samovolný vývoj pralesa a význam odumřelého dřeva zejména pro houby a hmyz bylo hlavním tématem vycházky touto neobyčejně zajímavou lokalitou. V ochranném pásmu rezervace pak probíhala ukázka vnášení jedlí a buků do smrkových lesů a byl prezentován rozdílný postup při řešení kůrovcem napadených lesů v 1. a 3. zóně CHKO.

Slatiňany -výstava hub
Zubří informace o rezervaci
Zubří o hmyzu
Zubří
Zubří, tůně
Zubří, orientace
Polom, informace o přírodní rezervaci
Polom, jak se to dělalo dříve
Polom, informace o sledování vývoje porostu v přírodní rezervaci
Polom dnes